Blog

O standardach mediacji w szkole

„Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych”
Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa, listopad 2017 r.

Z dużą radością odebraliśmy informację o powołaniu przez Rzecznika Praw Dziecka Zespołu, którego zadaniem było opracowanie standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych. Nie zrobiło tego do tej pory Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Od wielu lat organizacje pozarządowe bowiem realizowały projekty w zakresie mediacji rówieśniczej, także pozyskując środki z MEN lub urzędów wojewódzkich w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna szkoła” w latach 2014-2016.

Ugoda w sprawie alimentów do 500+

W dniu 5 sierpnia FAKT postraszył, że w związku ze zmianą przepisów o 500+ sądy rodzinne zostaną zasypane lawiną pozwów o alimenty. Zmieniły się bowiem przepisy i „od 1 sierpnia 2017 roku nastąpiła zmiana prawa w zakresie świadczenia 500+ dla samotnych rodziców. Obecnie, aby samotny rodzic dostał 500+, musi spełnić nowe warunki wymienione w ustawie.” Rodzice deklarujący, że samotnie wychowują dzieci muszą przedstawić (1) dokument potwierdzający, że sąd zasądził alimenty od ojca/matki dzieci/dziecka, albo (2) dokument, który sąd w tej kwestii zatwierdził. Czy jest jakaś krótsza od sądu droga do uzyskania takiego dokumentu honorowanego przez MOPS/GOPS/MOPR itp.?

Mediacja w sprawach administracyjnych

Od 1 czerwca 2017 roku nowe ujęcie mediacji w postępowaniu administracyjnym. 

27 kwietnia 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie w dniu 1 czerwca 2017 roku.

Scroll to Top
Przewiń do góry