Ugoda w sprawie alimentów do 500+

W dniu 5 sierpnia FAKT postraszył, że w związku ze zmianą przepisów o 500+ sądy rodzinne zostaną zasypane lawiną pozwów o alimenty. Zmieniły się bowiem przepisy i „od 1 sierpnia 2017 roku nastąpiła zmiana prawa w zakresie świadczenia 500+ dla samotnych rodziców. Obecnie, aby samotny rodzic dostał 500+, musi spełnić nowe warunki wymienione w ustawie.” Rodzice deklarujący, że samotnie wychowują dzieci muszą przedstawić (1) dokument potwierdzający, że sąd zasądził alimenty od ojca/matki dzieci/dziecka, albo (2) dokument, który sąd w tej kwestii zatwierdził. Czy jest jakaś krótsza od sądu droga do uzyskania takiego dokumentu honorowanego przez MOPS/GOPS/MOPR itp.?