Jak przebiega mediacja?

Nie każdy wie, jak mediacja przebiega. Jak ją rozpocząć? Czy jeśli sprawa już toczy się na policji, prokuraturze, w sądzie, to już za późno? Niniejszy artykuł w prosty sposób prezentuje przebieg mediacji. Krok po kroku. 

Poniżej zamieszczamy krótką legendę do powyższego obrazka.

1a.  ZŁÓŻ WNIOSEK O MEDIACJĘ

W wybranym ośrodku bądź bezpośrednio u mediatora można złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji, wskazujący m.in. strony konfliktu, dane umożliwiające skontaktowanie się z nimi, przedmiot sporu, itp. Pomoc mediatora można uzyskać m.in. w Ośrodku Mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu mieszącej się w Toruniu przy ul. Ślusarskiej 2/1.Można także skorzystać z listy mediatorów sądowych która jest dostępna na stronie internetowej sądów okręgowych. 

1b . ZGŁOŚ WOLĘ MEDIACJI SĘDZIEMU, PROKURATOROWI BĄDŹ POLICJANTOWI

Jeśli po rozpoczęciu sprawy w sądzie/ prokuraturze stwierdzisz, że wolisz jednak rozwiązać spór poprzez rozmowę i ustalenia z drugą stroną zgłoś taką wolę wnioskując o skierowanie sprawy do mediacji. Sędzia bądź prokurator wyda odpowiednie postanowienie i skieruje Was do wskazanego przez Was mediatora lub wybierze go dla Was.

2. SPOTKANIA INDYWIDUALNE Z MEDIATOREM

Mediator po odebraniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji lub wniosku o przeprowadzenie mediacji od strony, kontaktuje się z każdą ze stron w celu umówienia indywidualnego spotkania informacyjnego. Spotkanie to ma na celu zapoznanie ze specyfiką oraz zasadami dotyczącymi mediacji. W jego trakcie klient ma możliwość przedstawić mediatorowi przedmiot sporu oraz towarzyszące mu okoliczności z własnego punktu widzenia. Spotkanie to od początku ma charakter poufny – żadna ze stron nie dowie się o szczegółach rozmów drugiej strony z mediatorem, chyba że ta wyrazi zgodę na ich ujawnienie.

Z racji, iż spotkania mają charakter dobrowolny możliwy jest zarówno brak zgody na przystąpienie do mediacji jak i również zakończenie jej w dowolnym momencie.

3. PIERWSZE POSIEDZENIE WSPÓLNE

Jeżeli obie strony wyrażają zgodę na wspólne spotkanie mediacyjne – mediator ponownie kontaktuje się z każdą z nich w celu ustalenia dogodnego terminu.

Podczas pierwszego wspólnego spotkania, mediator na początku pokrótce przypomina zasady przebiegu mediacji, dodatkowo informując o możliwości spotkania na osobności z mediatorem – do którego obie strony mają prawo, gdy w trakcie wspólnego posiedzenia mediacyjnego któraś z nich zasygnalizuje taką potrzebę. Następnie strony z pomocą mediatora przystępują do szukania rozwiązań swojej sytuacji. Zazwyczaj wspólne spotkanie stron trwa ok. 1,5-2 h.

4. KOLEJNE WSPÓLNE POSIEDZENIA MEDIACYJNE

Przy obopólnej zgodzie na kontynuację procesu mediacyjnego, podczas odbywających się kolejnych spotkań wspólnych, klienci w obecności mediatora, biorą udział w samodzielnym poszukiwaniu satysfakcjonującego obydwie strony rozwiązania.

5. PODPISANIE UGODY KONIEC (KORZYŚCI EKONOMICZNE, CZASOWE I EMOCJONALNE)

W przypadku jego znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania sporu przez strony – uwieńczeniem spotkań jest spisanie przez mediatora pisemnego porozumienia, zwanego ugodą mediacyjną. Zawartą w ten sposób ugodę można zatwierdzić w sądzie – przez co zyskuje moc prawną.

Biorąc udział w mediacji oszczędzasz: czas (mediacja trwa o wiele krócej w porównaniu ze sprawą w sądzie, a terminy spotkań dopasowane są do Twoich możliwości), pieniądze (koszty mediacji są dużo niższe aniżeli te związane z opłaceniem wniosku składanego do sądu lub kosztów pomocy prawnej) i własne zdrowie (podczas mediacji jest miejsce na wyrażanie emocji w sposób akceptowalny i nie krzywdzący drugiej strony, a atmosfera prowadzonych rozmów jest dużo mniej sformalizowana i stresująca aniżeli ta na sali sądowej).

Scroll to Top
Przewiń do góry