Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzież

Projekt zakończony 30 grudnia 2015 r

Dzięki realizacji projektu udało się zrealizować cel główny rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którym jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.