Ośrodek mediacyjny

Zobacz jak przebiega postępowanie w naszym ośrodku

Jak zgłosić mediację w naszym ośrodku?

1. W sytuacji mediacji pozasądowej (nazywanej prywatną bądź umowną) zgłoszenie mediacji następuje przez złożenie w ośrodku mediacyjnym wniosku o przeprowadzenie mediacji (z dowodem jego dostarczenia drugiej stronie np.: w postaci żółtej zwrotki lub podpisanego przez wszystkie strony postępowania). Można go pobrać poniżej.

Pobrany dokument najlepiej wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem i odesłać go do naszego ośrodka mediacyjnego:

 • drogą elektroniczną np: w postaci skanu dokumentu na adres: biuro@pracowniadialogu.org
 • dostarczyć osobiście do ośrodka (po wcześniejszym umówieniu się)

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane w formularzu są chronione zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i nie są udostępniane podmiotom ani osobom niepowołanym.

W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt pod numerem komórkowym 793 969 360.

 

2. W przypadku, jeśli Państwa sprawa toczy się w sądzie (cywilnym lub karnym), prokuraturze lub na policji mogą Państwo złożyć wniosek o skierowanie jej do postępowania mediacyjnego. Na sali sądowej, przed prokuratorem lub policjantem można wskazać „z nazwiska” mediatorów z naszego ośrodka.

Co nas wyróżnia?

DOŚWIADCZENIE
Niektórzy z nas, wcale nie najstarsi, zajmują się mediacją od 2004 roku. To ich podstawowe zajęcie. Przez te lata przeprowadzili już naprawdę wiele postępowań mediacyjnych. Niewiele jest nas w stanie zaskoczyć. Pozostajemy jednak wrażliwi na to, co nowe i inne.
KWALIFIKACJE
Każdy z nas ukończył specjalistyczne szkolenia i kursy. Niektórzy nawet studia z zakresu mediacji. Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje. Wiemy, że świat zmienia się szybko, a nauka dostarcza nowych badań, które jeszcze lepiej opisują rzeczywistość.
WERYFIKACJA
Każda/y z mediatorek i mediatorów naszego ośrodka jest wpisanych na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu.
SUPERWIZJA
Naszą pracą poddajemy superwizji prowadzonej przez superwizorów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i ośrodka Mediatorzy.pl. Pomaga to nam poszerzać horyzonty i wzmacnia nasze kompetencje.
Previous
Next

Co stanie się dalej?

MEDIACJA PRYWATNA
 1. Kiedy wpłynie do nas wniosek z dowodem dostarczenia go drugiej stronie sprawa zostanie przydzielona mediatorce/ mediatorowi (chyba, że we wniosku wskazano konkretną osobę do prowadzenia mediacji).
 2. Mediator/ka skontaktuje się ze stronami celem zaplanowania sposobu dalszego procedowania (spotkania indywidualne, posiedzenia pośrednie, mediacja wahadłowa, posiedzenie wspólne, mediacja online).
 3. Zostaną przeprowadzone posiedzenia mediacyjne – w liczbie zależnej od potrzeb stron.
 4. Pozostanie na końcu już tylko sfinalizowanie kwestii administracyjnych – doręczenie odpisów protokołu wraz z ewentualną ugodą, rozliczenie wynagrodzenia mediatora i kosztów mediacji. 
MEDIACJA ZE SKIEROWANIA SĄDU, PROKURATURY, POLICJI
 1. Kiedy odbierzemy postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, w zależności od rodzaju udostępnionych nam danych kontaktowych (numery telefonów, maile, adresy pocztowe) kontaktujemy się ze stronami i pełnomocnikami (jeśli występują).
 2. A dalej już działamy jak w pkt. 3-4 powyżej.

Czego spodziewać się podczas mediacji?

 • Przestrzeni do rozmowy z drugą stroną o możliwościach i sposobach rozwiązań Waszego konfliktu.
 • Przestrzeni do rozmowy nie tylko o prawnych argumentach, ale też o potrzebach, oczekiwaniach, obawach, itp.
 • Spotkania w bezpiecznych i komfortowych warunkach.
 • Moderacji spotkania przez mediatora/kę w trosce o atmosferę, odpowiednie formy i zachowanie równowagi między stronami konfliktu.
 • Spotkań w godzinach dostosowanych do możliwości czasowych oraz obowiązków zawodowych/prywatnych obu stron konfliktu.
Przewiń do góry