Konferencja
"Mediacja w szkole - narzędzie wczesnej profilaktyki zachowan niepożądanych"

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego oraz Fundacja Pracownia Dialogu zapraszają na konferencję „MEDIACJA W SZKOLE – NARZĘDZIE WCZESNEJ PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ NIEPOŻĄDANYCH”, która odbędzie się 5.06.2024 r. w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 39/43 w Toruniu

Celem naszego wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do refleksji na temat zachowań niepożądanych w szkole ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy, w tym rówieśniczej. Przejdziemy od szerokiej perspektywy zjawisk szkolnych, w kierunku ich prawnych aspektów, aby pokazać jak mediacja w szkole może być odpowiedzią na te zjawiska np.: agresję i przemoc rówieśniczą czy zapobiegać „dziedziczeniu przemocy” domowej.

Na konferencję zapraszamy wszystkich pracujących w szkole: dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów psychologów, członków i wolontariuszy organizacji współpracujących ze szkołami, policjantów z pionu ds. nieletnich, inne osoby zainteresowane.

Konferencja jest adresowana do osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny! Decyduje kolejność zgłoszeń!

PATRONAT HONOROWY

PROGRAM

9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników/ uczestniczek

9:30 Przywitanie gości (przedstawiciel organizatora i partnera)

9:45 – 11:45 Prelekcje

ZJAWISKA NIEPOŻĄDANE I WYZWANIA W PLACÓWCE SZKOLNEJ

Prelegent: dyrektor Michał Wilniewczyc, Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.

 

PRAWNE ASPEKTY ZACHOWAŃ UCZNIÓW ORAZ SYTUACJI NA LINII RODZICE-SZKOŁA

Prelegentka: sędzia Beata Miszewska-Odya, koordynator ds. mediacji i edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

 

WDROŻENIE MEDIACJI W SZKOLE. Przykłady dobrych praktyk i modelowych rozwiązań
Prelegent: mediator Janusz Kaźmierczak, Fundacja Pracownia Dialogu

 

 

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:45 Dyskusja z udziałem prelegentów i głosy oraz pytania uczestniczek/ uczestników 

moderacja: Sebastian Chojnacki, mediator, Fundacja Pracownia Dialogu

13:45 – 14:00 Zakończenie i podsumowanie wydarzenia

14:00 – 15:00 Poczęstunek na zakończenie

PRELEGENCI

Dyrektor Michał Wilniewczyc

Zespół Szkół nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. Kieruje szkołą, która podejmuje szereg działań dla dobrostanu młodzieży i dobrych relacji oraz współpracy z rodzicami.

Sędzia Beata Miszewska-Odya

Orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, wcześniej orzekała w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, a od niedawna pełni również funkcję koordynatora ds. mediacji i edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Mediator Janusz Kaźmierczak

Mediator, Fundacja Pracownia Dialogu, Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji w latach 2019 – 2023. Realizator wielu projektów z zakresu mediacji w szkole. Na co dzień wspiera szkoły w rozwiązywaniu sytuacji trudnych między uczniami oraz między rodzicami a szkołą.

WIADOMOŚCI ORGANIZACYJNE

  1. Konferencja odbędzie się w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 39/43 w Toruniu. Organizator nie zapewnia darmowego parkingu dla aut. W przypadku dojazdu samochodem koszt parkingu to 4 zł/godz lub 35 zł/doba. Opłatę należy uregulować w recepcji hotelu.
  2. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma dostęp do materiałów konferencyjnych w formie QRkodu i linku do pobrania we własnym zakresie.
  4. Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma papierowe zaświadczenie udziału w konferencji
  5. Na zakończenie przewidziano poczęstunek w formie lunchu, gdzie uwzględniono dania bezmięsne.
  6. Przy rejestracji będziemy potwierdzać delegacje.
  7. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:  Janusz Kaźmierczak, członek zarządu fundacji, tel: 793 969 360, mail: j.kazmierczak@pracowniadialogu.org

REJESTRACJA

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.