O standardach mediacji w szkole

„Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych”
Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa, listopad 2017 r.

Z dużą radością odebraliśmy informację o powołaniu przez Rzecznika Praw Dziecka Zespołu, którego zadaniem było opracowanie standardów mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych. Nie zrobiło tego do tej pory Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN). Od wielu lat organizacje pozarządowe bowiem realizowały projekty w zakresie mediacji rówieśniczej, także pozyskując środki z MEN lub urzędów wojewódzkich w ramach rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna szkoła” w latach 2014-2016.