Nasze publikacje

zapraszamy do lektury

Poniżej mogą Państwo znaleźć nasze publikacje, raporty, Kuriery Mediacyjne. Są one rezultatem podejmowanych przez nas działań projektowych oraz materiałami, które pomagają nam promować mediację, jako efektywną metodę rozwiązywania konfliktów.

Komunikacja w rodzinie

To publikacja przygotowana w ramach projektu "Mobilne Centrum Mediacji", który realizowaliśmy w latach 2014-2015

Jak wspólnie zadbać o dzieci po rozstaniu

To publikacja przygotowana w ramach projektu "Współrodzicielstwo 2.0"

Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik.

To książka napisana przez nas kilka ładnych lat temu. Zapewne wymaga już aktualizacji, ale może stanowić bazę dla dalszej edukacji.

Raport z MDM 2011

W niniejszym raporcie możecie Państwo zobaczyć, co robiliśmy w 2011 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Raport z MDM 2012

W niniejszym raporcie możecie Państwo zobaczyć, co robiliśmy w 2012 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Raport z MDM 2013

W niniejszym raporcie możecie Państwo zobaczyć, co robiliśmy w 2013 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji

Kurier Mediacyjny 2014 r.

W roku 2014 z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji przygotowaliśmy Kurier Mediacyjny, który rozdawaliśmy przy różnych okazjach.

Kurier Mediacyjny 2013 r.

W roku 2013 z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji przygotowaliśmy Kurier Mediacyjny, który rozdawaliśmy przy różnych okazjach.

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.