Ugoda w sprawie alimentów do 500+

W dniu 5 sierpnia FAKT postraszył, że w związku ze zmianą przepisów o 500+ sądy rodzinne zostaną zasypane lawiną pozwów o alimenty. Zmieniły się bowiem przepisy i „od 1 sierpnia 2017 roku nastąpiła zmiana prawa w zakresie świadczenia 500+ dla samotnych rodziców. Obecnie, aby samotny rodzic dostał 500+, musi spełnić nowe warunki wymienione w ustawie.” Rodzice deklarujący, że samotnie wychowują dzieci muszą przedstawić (1) dokument potwierdzający, że sąd zasądził alimenty od ojca/matki dzieci/dziecka, albo (2) dokument, który sąd w tej kwestii zatwierdził. Czy jest jakaś krótsza od sądu droga do uzyskania takiego dokumentu honorowanego przez MOPS/GOPS/MOPR itp.?

Dokumentem honorowanym przy staraniu się o 500+ na nowych zasadach jest ugoda mediacyjna zawarta przed mediatorem, następnie zatwierdzona przez sąd.

Jak przebiega procedura mediacji w naszym ośrodku?

 1. Składacie wniosek o mediację oznaczając strony i temat do mediacji. Wniosek jest do pobrania w tym miejscu
 2. Wniosek powinien zostać opłacony w kwocie 80 złotych.
 3. Następnie wniosek powinien zostać przesłany do ośrodka (najlepiej mailem przesłać skan wniosku podpisanego przez obie strony mediacji; adres biuro@pracowniadialogu.org). Istnieje również możliwość przesłania wniosku niepodpisanego i podpisanie go dopiero podczas wspólnego posiedzenia mediacyjnego.
 4. Mediator/ka prowadzący sprawę kontaktuje się i umawia termin spotkania mediacyjnego obu stron.
 5. Na spotkanie należy zabrać:
  1. Odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci
  2. Dowody osobiste z nr pesel rodziców
  3. Nr rachunku bankowego, na który będą przekazywane alimenty (jeśli dotyczy)
  4. Ewentualnie kserokopię wyroku rozwodowego, w którym sąd okręgowy zasądził alimenty (jeśli dotyczy i jeśli będą one w zawieranej ugodzie ulegały zmianie np.: podwyższeniu/obniżeniu)
 6. Na wspólnym spotkaniu mediacyjnym zostaną ustalone wszystkie kwestie dotyczące świadczenia alimentacyjnego. Spotkanie do 2h kosztuje w naszym ośrodku 300 zł (strony pokrywają ten koszt zazwyczaj po połowie).
 7. Strony otrzymują (bez żadnych dodatkowych opłat):
  1. Po 1 egz. ugody mediacyjnej
  2. Odpisy protokołu z postępowania mediacyjnego
  3. Wzór wniosku o zatwierdzenie ugody mediacyjnej
  4. Fachowe wskazówki co dalej i jak zatwierdzić ugodę w sądzie.
 8. Po udanej mediacji pozostaje tylko złożyć wniosek o zatwierdzenie ugody w sądzie (wraz z ugodą i protokołem). Zgodnie z przepisami (art. 18314 kodeksu postępowania cywilnego) sąd przeprowadza niezwłocznie postępowanie co do zatwierdzenia ugody mediacyjnej.
Przewiń do góry