MEDIACJA

Poznaj tę metodę rozwiązywania sporów i konfliktów

Czym jest mediacja?

Przez mediację rozumie się dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.


Powodzenie mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów zależy w dużym stopniu od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej.


Rada ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, czerwiec 2006 r.

Standardy mediacji

Poznaj Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, czerwiec 2006

Kodeks Etyczny

Poznaj Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, maj 2008

W jakich sprawach ma zastosowanie mediacja?

coffee, making, cafe

SPORY GOSPODARCZE

a w nich spory o zapłatę, o nienależyte wykonanie umowy, o prawa autorskie, o nakazanie i wiele innych

family, kids, baby

SPORY RODZINNE

a w nich o kontakty, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, alimenty, ustalenie miejsca pobytu i wiele innych

iceland, house, landscape

SPORY CYWILNE

a w nich rozwody, spory o dział spadku, o zachowek, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie i wiele innych

coronavirus, corona, teenager

NIELETNI

do mediacji może trafić sprawa nieletniego, który popełnił czyn karalny lub jest zagrożony demoralizacją

fingerprint, brush, identity

SPRAWY KARNE

w mediacji między sprawcą a pokrzywdzonym można ustalić kwestie zadośćuczynienia, odszkodowania, przeprosimy i wiele innych rozwiązań sytuacji

hall, urban, architecture

ADMINISTRACYJNE

w sporach z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej)

Scroll to Top
Przewiń do góry