Edukacja

Do ogłoszeń o szkoleniach i warsztatach

Szkolenie – MIKRO I MAKROTECHNIKI MORNY BARSKY W MEDIACJI

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikro i makrotechnikami Morny Barsky (uznanej amerykańskiej mediatorki i terapeutki par) i ich zastosowaniem w różnego rodzaju mediacjach. Dzięki szkoleniu znacząco wzbogacisz swój warsztat pracy. FORMA SZKOLENIA Szkolenie będzie prowadzone w formie online na platformie GoogleMeet. Podczas szkolenia będzie potrzebna kamera i mikrofon. Będziemy pracować w podpokojach. …

Szkolenie – MIKRO I MAKROTECHNIKI MORNY BARSKY W MEDIACJI Czytaj dalej »

Szkolenie – MEDIACJA W SZKOLE

CEL SZKOLENIACelem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom i uczestniczkom zdobycia bądź rozwinięcia kompetencji rozwiązywania konfliktów w szkole – między uczniami oraz między dorosłymi np.: rodzicami. Zostanie zaprezentowana mediacja, jej przebieg, zasady oraz sposoby wykorzystania jej w życiu szkoły. Treści zostaną osadzone w kontekście sprawiedliwości naprawczej (ang. Restorative Justice). FORMA SZKOLENIASzkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarnej w …

Szkolenie – MEDIACJA W SZKOLE Czytaj dalej »

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.