O naszej Fundacji

Poznaj nas lepiej

Zarząd i Rada Fundacji

Zarząd Fundacji tworzą:

Monika Kaźmierczak – Prezes Zarządu
Danuta Łęga-Sadowska – V-ce Prezes Zarządu
Janusz Kaźmierczak – Członek Zarządu

Radzie Fundacji zasiadają:

Krzysztof Łagodziński – Przewodniczący Rady
Katarzyna Draniak-Mierżyńska
Zuzanna Kędzierska
Marek Sulkowski

Nasza misja

Pomagamy osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i już nie wiedzą, jak rozwiązać ważny dla siebie konflikt. Udzielamy wsparcia, tak aby strony konfliktu były w stanie znaleźć dobre, satysfakcjonujące dla nich rozwiązania na drodze rozmów, wspólnych ustaleń, bez wzrostu negatywnych odczuć, emocji. Bez wstępowania na drogę sądową.

Jako mediatorzy gwarantujemy absolutną poufność przekazywanych nam informacji i dyskrecję!

Wspieramy w rozwiązywaniu konfliktów także przedsiębiorstwa, urzędy, fundacje oraz instytucje publiczne (przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej itp.).

Edukujemy, jak odpowiedzialnie radzić sobie z konfliktami. Prowadzimy szkolenia, warsztaty i konsultacje dla grup młodzieży i dorosłych. W ten sposób promujemy mediacje jako drogę dochodzenia do konstruktywnych rozwiązań.

Czyli z jednej strony realnie pomagamy ludziom w sytuacji trudnej, z drugiej organizujemy działania profilaktyczne. Dążymy do tego, aby w sytuacji konfliktu pójście do sądu było ostatecznością.

Jak działamy?

Prowadzimy w centrum Torunia ośrodek mediacyjny, który swoim zasięgiem obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie.

Pracujemy wg standardów uchwalonych przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz wg standardów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Mamy wyspecjalizowaną kadrę mediatorów oraz pomieszczenia, zapewniające odpowiednie warunki i niezbędną prywatność do prowadzenia spotkań mediacyjnych.

Realizujemy również projekty szkoleniowe i edukacyjne adresowane do różnych grup docelowych – młodzieży, dorosłych, zawodowych mediatorów.

Organizujemy regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji, które jest cyklicznym wydarzeniem promującym mediacje.

About us

The Pracownia Dialogu Foundation was established by Monika and Janusz Kaźmierczak, both of them mediators. The headquarter is located in Torun, which is an old city with medieval history.
Main goals of the Foundation are:
1. Supporting and promoting all of the Restorative Justice initiatives, especially connected with mediation as an alternative dispute resolution.
2. Help mediators to improve their skills, knowledge and ethical development. Promoting, through education, development of individuals, institutions, non-governmental organizations and businesses.
3. Vocational, social and cultural activation of people socially excluded or disadvantaged in the labor market.
4. Activating people to pro-social activities for the sake of their environment.
5. Carrying out activities aimed at promoting preventive care and prevention of asocial behaviour and social pathologies among children, youth and adults.
6. Organizing and promoting initiatives in the interest of family and children rights.
7. Organizing, supporting and promoting community involvement and corporate social responsibility.
8. Taking action in the field of science, higher education, culture and arts.

If any questions do not hesitate to contact us in English or Spanish.

Wolontariat

Nasza działalność opiera się na dwóch filarach. Z jednej strony piszemy projekty, zdobywamy środki i zatrudniamy przy realizacji działań specjalistów w swojej dziedzinie np.: psychologów, mediatorów, trenerów, doradców zawodowych, itd. Z drugiej strony wiele działań możemy zrealizować dzięki profesjonalnej pracy wolontariuszy. Angażując się w pracę w naszej fundacji mogą oni zdobywać cenne doświadczenie, rozwijać się, realizować swoje pomysły i mieć realny wpływ na kształtowanie zmian w otaczającym świecie. Chcesz zostać wolontariuszem w naszej fundacji?

Napisz do nas. Umówimy się na spotkanie.

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.