Nasza misja

Pomagamy osobom, firmom i instytucjom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i chcą rozwiązać ważny dla siebie konflikt lub spór.

Jak się skontakować?
793 969 360

Zaufaj nam i daj się poprowadzić!

Standardy naszej pracy
Pracujemy w oparciu o uznane standardy. Poznaj je.
Ma duże znaczenie to, do kogo trafisz na mediację.
Nasz aktualny projekt
Ostatnio napisaliśmy

BLOG i NEWSY

Zobacz

Jak możemy pomóc

Poprowadzimy
mediację

w sprawie, która toczy się na policji, w prokuraturze lub w sądzie.

poprowadzimy mediację

w sprawie, która jeszcze nie trafiła do żadnej instytucji, a Ty sam/a nie jesteś fanem/ką sądów. 

nauczymy cię
mediacji

Podczas naszych szkoleń tworzymy przestrzeń do doświadczania i do rozwoju  kompetencji.

Udzielimy wsparcia

W naszej fundacji spotkasz różnych specjalistów. Wsparcie dostosujemy do Twoich potrzeb.

O nas i naszej działalności

Naszą misją jest świadczyć profesjonalne usługi mediacyjne i edukacyjne w tym zakresie

Pomagamy osobom, firmom i instytucjom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i już nie wiedzą, jak rozwiązać ważny dla siebie konflikt.

Udzielamy wsparcia, tak aby strony  konfliktu były w stanie znaleźć dobre,  satysfakcjonujące dla nich rozwiązania na drodze rozmów, wspólnych ustaleń, bez wzrostu negatywnych odczuć, emocji. Bez wstępowania na drogę sądową.

Jako mediatorzy gwarantujemy absolutną poufność przekazywanych nam informacji i dyskrecję!

Wspieramy w rozwiązywaniu konfliktów przedsiębiorstwa, urzędy, fundacje oraz instytucje publiczne (przedszkola, szkoły, ośrodki pomocy społecznej itp.).

Edukujemy, jak odpowiedzialnie radzić sobie z konfliktami. Prowadzimy szkolenia, warsztaty i konsultacje dla grup młodzieży i dorosłych. W ten sposób promujemy mediacje jako drogę dochodzenia do konstruktywnych rozwiązań.

Czyli z jednej strony realnie pomagamy ludziom w sytuacji trudnej, z drugiej organizujemy działania profilaktyczne. Dążymy do tego, aby w sytuacji konfliktu pójście do sądu było ostatecznością.

Superwizja
Naszą pracę poddajemy superwizji prowadzonej przez superwizorów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i ośrodka Mediatorzy.pl. Pomaga to nam poszerzać horyzonty i wzmacnia nasze kompetencje.
Przynależność
W naszym ośrodku pracują mediatorki i mediatorzy należący do Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych

Nasze działania
w liczbach

2000
Rok założenia fundacji
0 +
Odbiorcy naszych działań
0 +
Liczba godzin działań
0
Liczba zrealizowanych projektów
0 +
Kwota pozyskanych środków
Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.