Konsultacje projektu przepisów o KRM

Janusz Kaźmierczak – mediator naszego ośrodka, który jest jednocześnie członkiem Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości – przygotował swoje uwagi do projektowanych przepisów. Członkowie i Członkinie Rady otrzymali dokumenty do konsultacji w dniu 8/06/2022 i w ciągu tygodnia mieli przygotować swoje refleksje. Ministerstwo poprosiło Radę o nieupublicznianie projektu przepisów.

W swoich uwagach napisał m.in. tak: „Przedstawione projekty przepisów oceniam negatywnie, gdyż w zaproponowanym kształcie cel projektu nie zostanie osiągnięty i nie nastąpi profesjonalizacja zawodu mediatora, ani wzrost zaufania do mediatorów i mediacji. Gdyby przepisy weszły w życie w zaproponowanym kształcie dojdzie do sytuacji przepisania mediatorów z list stałych mediatorów ws. cywilnych (również z wykazów mediatorów i instytucji w sprawach karnych oraz wykazów mediatorów i instytucji w sprawach nieletnich) w sposób bezkrytyczny (jedynie na wniosek mediatora/ mediatorki), bez weryfikacji, bez stawiania jakichkolwiek wymagań merytorycznych i bez nałożenia jakichkolwiek obowiązków chociażby w zakresie nieustannego dokształcania się. Będą to nadal te same listy, choć w formie elektronicznego systemu ułatwiającego jedynie sprawne wyszukiwanie i podającego nieco więcej informacji o mediatorze/mediatorce. Czy o to na pewno nam wszystkim chodzi?

Jeśli chcecie poznać całą treść uwag – zerknijcie w ten link.

Scroll to Top
Przewiń do góry