Apel mediatorów

Janusz Kaźmierczak – mediator naszej fundacji – wraz z mediatorami Maciejem Tańskim i Jakubem Świtlukiem zainicjowali konsultacje środowiskowe w sprawie projektu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach którego ma powstać Krajowy Rejestr Mediatorów. Rezultatem spotkań jest „Apel mediatorów – uczestników konsultacji środowiskowych w sprawie projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie …

Apel mediatorów Czytaj dalej »