Mediacja w szkole

Mediacja w szkole

Zasady mediacji w szkole

Mediacja jest instytucją, która kieruje się kilkoma zasadami, które czynią z niej tak szczególną metodę radzenia sobie z konfliktami i sporami w różnych obszarach życia społecznego – także w sytuacji konfliktów w szkole. Warto przytoczyć niektóre z nich odnosząc je do specyfiki społeczności szkolnej.

Czytaj dalej →
Mediacja w szkole

Konflikty w szkole

Zjawiska przemocy i agresji rówieśniczej, które obserwujemy w szkole mogą mieć wiele przyczyn. Jedni autorzy wskazują na przyczyny biologiczne (poziom testosteronu u chłopców, choroba i zaburzenia psychiczne), inni z kolei podkreślają podłoże społeczne (proces wychowania, obserwowane wzorce zachowań w świecie dorosłych np. u rodziców).

Czytaj dalej →
Mediacja w szkole

Inna perspektywa

Czy w szkole jest potrzebna mediacja? Czy rzeczywiście obecność mediatorów wśród uczniów ma istotny wpływ na zmniejszenie zjawiska agresji i przemocy? Istnieją przecież w szkole procedury związane z dyscyplinowaniem wychowanków.

Czytaj dalej →
Mediacja w szkole

Korzyści z mediacji w szkole

Wdrożenie programu mediacji rówieśniczych w szkole przynosi szereg korzyści. Wiele z nich zostało udokumentowanych w badaniach empirycznych prowadzonych głównie poza granicami naszego kraju. W literaturze przedmiotu można znaleźć pogląd, że w szkołach, gdzie realizowane są programy mediacji rówieśniczej spada liczba konfliktów z udziałem agresywnych zachowań nawet o około 50% (por. Sawicka K., (2008).

Czytaj dalej →
Mediacja w szkole

Kto może być mediatorem w szkole?

Zwaśnionym stronom z pomocą może przyjść mediator rówieśniczy. Tę rolę mogą z powodzeniem pełnić odpowiednio przeszkoleni uczniowie. Mediacja sprawdza się zarówno w szkołach gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Dobrym zwyczajem …

Czytaj dalej →
Mediacja w szkole

Jak wdrożyć mediację w szkole?

Czynniki sukcesu – czyli co zrobić, aby Szkolne Centrum Mediacji w naszej szkole przyniosło korzyści. Mediację rówieśniczą można wprowadzać do szkoły na wiele sposobów. Doświadczenie mediatorów z ośrodka mediacyjnego Fundacji Pracownia Dialogu pokazuje, że warto zaplanować w takim programie kilka działań:

Czytaj dalej →
Mediacja w szkole

Jak przebiega mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów (przez niektórych nazywana instytucją), która posiada swoją dynamikę i przebiega według pewnych kroków. Poniższy model jest jednym z wielu, według których postępują mediatorzy. Zapewne osoby prowadzące mediację w szkole spotkają się z takim modelem, gdzie mediatorzy na pierwszym spotkaniu informacyjnym spotykają się od razu ze wszystkimi (najczęściej dwiema) stronami konfliktu.

Czytaj dalej →
Mediacja w szkole

Mediacja rówieśnicza

Podejmując próbę zdefiniowania mediacji prowadzonej przez młodzieżowych mediatorów w konfliktach swoich rówieśników warto sięgnąć do definicji Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Czytaj dalej →
Przewiń do góry