STAŻ MEDIACYJNY

Świetnia okazja, aby zdobyć doświadczenie

Po co staż mediacyjny?

Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem mediacji, przez osoby przeszkolone i merytorycznie przygotowane w tym zakresie.

Na staż składają się mediacje przeprowadzone wspólnie z patronem/ką i innym doświadczonym mediatorem/ką oraz praca wolontarystyczna na rzecz Fundacji.

Stażystą/ką może zostać osoba, która ukończyła szkolenie/studia/kurs z mediacji w sprawach karnych i nieletnich sprawców czynu karalnego zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich lub szkolenie/studia/kurs z mediacji cywilnych (rodzinnych, lub gospodarczych, lub cywilnych i innych) w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin.

Szczegółowe warunki stażu zostały zawarte w regulaminie oraz w wytycznych dla mediatora-stażysty w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu oraz wytycznych dla mediatora- patrona w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu, stanowiących odrębne dokumenty.

Scroll to Top
Przewiń do góry