Nieodpłatna mediacja od 1 stycznia 2019 r.

MEDIACJA W RAMACH „USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ” W dniu 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie zmiany w ustawie. W jakim zakresie dotyczą mediacji? Ustawa stanowi, że nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Kto może skorzystać (osoba uprawniona)? Osobą uprawnioną jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej …

Nieodpłatna mediacja od 1 stycznia 2019 r. Czytaj dalej »