STANDARDY

W naszej pracy kierujemy się uznanymi standardami i wytycznymi

- 01 -

Przepisy prawa

Mediacja (oraz rola i zadania mediatora) została uregulowana w szeregu przepisów polskiego prawa.

Znajdziemy ją m.in. w:

 • Ustawie o ustroju sądów powszechnych
 • Regulaminie urzędowania sądów powszechnych
 • Kodeksie postępowania cywilnego
 • Kodeksie postępowania karnego
 • Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Kodeksie postępowania administracyjnego

Każda z tych ustaw ma swoje akty wykonawcze – Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Znamy je dobrze i stosujemy w praktyce.

- 02 -

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

Uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości są rodzajem tzw. soft law. Nie mają charakteru przepisów, ale rekomendacji.

Ich stosowanie pomaga nam świadczyć usługi profesjonalnie z poszanowaniem autonomii naszych klientów.

- 03 -

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich

Uchwalony przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości jest próbą zwięzłego określenia ram etycznego wykonywania zawodu.

 

- 04 -

Dokumenty międzynarodowe

Uchwalone zostały przez różne ciała np.: Parlament Europejski. Znajdziemy wśród nich m.in.:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 200852WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych

 • Rekomendacja Rec (2002)10 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie mediacji w sprawach cywilnych z 18 września 2002 r.

 • Rekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla Państw Członkowskich o mediacji w sprawach karnych (przyjęta przez Komitet Ministrów 15 września 1999 r. na 679 posiedzeniu przedstawicieli Ministrów i Komentarz)

 • Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów do Państw Członkowskich na temat Mediacji Rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające

 • Europejski Kodeks Postępowania Mediatorów

Te szczególnie ważne dla naszej codziennej praktyki wytłuściliśmy.

 

- 05 -

Standardy organizacji

Wśród naszych mediatorów są członkinie i członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). W 2008 roku SMR wypracowało Standardy prowadzenia mediacji. Kierujemy się nimi, kiedy prowadzimy mediacje rodzinne.

 

Scroll to Top
Przewiń do góry