AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „MEDiacja”

W dniach 3-4 kwietnia 2019r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbędzie się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „MEDiacja”. Nasza Fundacja objęła ją swoim patronatem. Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy o tematyce mediacyjnej w obszarze spraw związanych z prawem medycznym, a także podjęcie możliwie kompleksowej debaty naukowej w tym zakresie. Instytucja mediacji funkcjonuje już od dłuższego czasu w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jednak wraz z uchwaleniem ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Ustawa o mediacji) doszło do rozszerzenia instrumentu, jakim jest mediacja. Celem tej ustawy

Czytaj dalej »

Elementy ugody mediacyjnej

Ministerstwo Sprawiedliwości proceduje w tych dniach Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Jest on już na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Oprócz zmian w kilku ustawach niesie on ze sobą również jedno nowe rozporządzenie pod tytułem: „w sprawie podstawowych elementów jakim powinna odpowiadać ugoda o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga małżonków, utrzymywaniu kontaktów każdego z małżonków z ich wspólnymi dziećmi oraz alimentach pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi podlegająca zatwierdzeniu przez sąd w rodzinnym postępowaniu informacyjnym.” W projekcie tego rozporządzenie możemy znaleźć informację, że  rozporządzenie określa podstawowe elementy ugody

Czytaj dalej »

Zmiany w prawie

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony jest projekt zmian kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw (druk nr UD 309, link do projektu i uzasadnienia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12305652/katalog/12474265#12474265) Dokument (sam projekt zmiany przepisów, bez uzasadnienia) ma aż 73 strony, więc prezentujemy tu kwestie, które dotyczą bezpośrednio mediacji i mediatorów. Jakie zmiany się zapowiadają? Zmiany w kpc w art. 981 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd, w wysokości nie większej, niż określone w myśl rozporządzenia, o którym mowa w § 4” Jak jest obecnie? Art. 981. § 1. Do niezbędnych kosztów procesu zalicza

Czytaj dalej »

Konferencja „Rodzina 2018. Wyzwania dla integralności i sposoby interwencji”

W dniu 15 listopada 2019 roku nasza fundacja organizowała konferencję wraz z Urzędem Marszałkowskim. Zapraszamy do zapoznania się z programem. Program konferencjiRodzina 2018. Wyzwania dla integralności i sposoby interwencjiData: 15 listopada 2018 rokuMiejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań MłodzieżyToruń, ul. Łokietka 39.00 – 9.30 Rejestracja uczestników9.30 – 9.45 Przywitanie gości i otwarcie spotkania9.45 – 10.15 Prelekcja nt. zmian we współczesnej rodzinie i ewolucji ról rodzicielskich –dr Katarzyna Suwada (Instytut Socjologii UMK Toruń)10.15 – 10.45 Prelekcja nt. cyber zagrożeń dla młodzieży i problemów suicydologicznych –dr Joanna Lessing-Pernak (Dom Uważności, Bydgoszcz)10.45 – 11.00 Przerwa11.00 – 14.00 Zajęcia warsztatowe w grupach Relacje w rodzinie –

Czytaj dalej »

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2018

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego w dniu 18 października 2018 roku Fundacja Pracownia Dialogu organizuje lub bierze udział w wydarzeniach z tej okazji, które tworzą Tydzień Mediacji (15-19 października 2018 r.). Wydarzenia ułożyliśmy w kolejności chronologicznej: 15 października 2018 r., Gdańsk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Konferencja “Tygiel Dialogu” (strona wydarzenia: www.tygiel-dialogu.pl). Podczas tego wydarzenia Janusz Kaźmierczak będzie brał udział w panelu nt. opieki naprzemiennej/ równoważnej i przedstawi wystąpienie pt. “Opieka naprzemienna w mediacji”. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia. 16 października 2018 r., godzina 17:00, Toruń, Instytut Socjologii UMK, sala 220, Projekcja filmu “A Conversation” i dyskusja na temat

Czytaj dalej »

Nieodpłatna mediacja od 1 stycznia 2019 r.

MEDIACJA W RAMACH „USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ” W dniu 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie zmiany w ustawie. W jakim zakresie dotyczą mediacji? Ustawa stanowi, że nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Kto może skorzystać (osoba uprawniona)? Osobą uprawnioną jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Obowiązkowe jest złożenie stosownego oświadczenia. Co obejmuje nieodpłatna mediacja? Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie

Czytaj dalej »

Zmiany w prawie

W ostatnich dniach zrobiło się głośno o planowanych zmianach w prawie rodzinnym. Jeden projekt przygotowała Komisja Senacka (druk 776), inny Ministerstwo Sprawiedliwości, a Rzecznik Praw Dziecka ma na dniach ogłosić wypracowany w ciągu 7 lat projekt Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. My przyjrzeliśmy się projektowi pt. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Druk: UD 392 LINK:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313301/katalog/12519367#12519367 Poniżej prezentujemy najważniejsze planowane zmiany. Celowo nie rozpisujemy się na temat naszego stanowiska, nie oceniamy projektu. Mamy swoje zdanie, które w wielu punktach jest krytyczne. Najzwyczajniej w świecie brak nam sił na komentowanie. Potrzeby wskazujące na konieczność nowelizacji

Czytaj dalej »

Poczytaj o nas

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z sylwetkami naszych mediatorów zapraszamy do zerknięcia do naszej broszury. Przygotowaliśmy ją z myślą, że może ona pomóc w wyborze mediatora/mediatorki do prowadzenia Państwa sprawy. Wiemy, że strony w mediacji kierują się różnymi motywami wybierając tę, a nie inną osobę, która pomoże im rozwiązać konflikt/ spór. Link do broszury [nowa karta]

Czytaj dalej »

Nasz najnowszy projekt „Ja-Ty-My. Rodzina!”

Szanowni Państwo, dzięki dofinansowaniu z Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizujemy projekt „Ja-Ty-My. Rodzina!” Jest on skierowany do rodzin z woj. kujawsko-pomorskiego. Wszystkie informacje o wsparciu, zasadach udziału i zapisach znajdą Państwo na podstronie projektu. Zapraszamy do udziału.

Czytaj dalej »

Jak przebiega mediacja?

Nie każdy wie, jak mediacja przebiega. Jak ją rozpocząć? Czy jeśli sprawa już toczy się na policji, prokuraturze, w sądzie, to już za późno? Niniejszy artykuł w prosty sposób prezentuje przebieg mediacji. Krok po kroku. 

Czytaj dalej »
Przewiń do góry