business, success, goals

Korzyści z mediacji w szkole

Wdrożenie programu mediacji rówieśniczych w szkole przynosi szereg korzyści. Wiele z nich zostało udokumentowanych w badaniach empirycznych prowadzonych głównie poza granicami naszego kraju. W literaturze przedmiotu można znaleźć pogląd, że w szkołach, gdzie realizowane są programy mediacji rówieśniczej spada liczba konfliktów z udziałem agresywnych zachowań nawet o około 50% (por. Sawicka K., (2008). Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole. W: M.Libiszowska-Żółtkowska, K.Ostrowska (red.), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. )

Korzyści płynące z wprowadzenia i propagowania mediacji w szkole:

  • wzbogacenie edukacji dzieci i młodzieży i przygotowanie ich do dorosłego życia, w którym nie raz spotkają się z konfliktami;
  • rozwijanie umiejętności związanych z radzeniem sobie;
  • z emocjami, wyrażaniem i odczytywaniem potrzeb, budowaniem szacunku dla odmienności poglądów, umiejętności dialogu i prawidłowego komunikowania się;
  • wzięcie odpowiedzialności przez uczniów za popełnione czyny i za rozwiązanie własnych konfliktów;
  • wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności – do zastosowania nie tylko w szkole ale i w domu czy w przyszłych relacjach w pracy lub rodzinie;
  • pozwolenie dzieciom i młodzieży na takie rozwiązywanie konfliktów aby żadna strona nie czuła się pokrzywdzona;
  • umożliwienie poszukiwania innych niż przemoc i agresja sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi;
  • możliwość zatrzymania konfliktu w jego początkowej fazie, nie rozszerzania go na inne sytuacje i nie angażowania dalszych niepotrzebnych stron.

Należy tu podkreślić, że mediatorami rówieśniczymi mogą być tylko uczniowie. Dorośli/nauczyciele mogą również pomagać swoim uczniom w rozwiązywaniu ich konfliktów podejmując się roli mediatorów, jednak nigdy nie mogą nazwać się mediatorami rówieśniczymi. Mediacja jest efektywniejsza jeśli jest prowadzona przez dwójkę mediatorów. W uzasadnionych przypadkach np.: trudnego konfliktu mediację w szkole może poprowadzić także duet mediacyjny złożony z nauczyciela i ucznia odpowiednio przygotowanych do tej roli.

Scroll to Top
Przewiń do góry