Dzień świadomości alienacji rodzicielskiej

W dniu 25 kwietnia, jak co roku, przypada dzień świadomości alienacji rodzicielskiej. Jest to doskonała okazja, aby chwilę zatrzymać się nad losem dzieci skazanych na brak kontaktu z jednym z rodziców.

W ostatnim numerze Dziecko Krzywdzone (wydawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę) pojawił się artykuł Małgorzaty Pomarańskiej-Bieleckiej (Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów) pt. „Kryminalizacja zjawiska alienacji rodzicielskiej – aktualnie obowiązujący stan prawny i propozycje zmian”. W tekście autorka pisze m.in. tak:

Alienacja rodzicielska, w mojej ocenie, jest zjawiskiem o znacznej społecznej szkodliwości czynu i zaangażowanie aparatu Państwa w egzekwowanie kontaktów z dzieckiem w niektórych wypadkach może być uzasadnione. Za każdą sytuacją alienacji dziecka od uprawnionego rodzica stoją lęki i obawy drugiego skonfliktowanego rodzica, które są indukowane dziecku. Dziecko staje się przedmiotem, narzędziem konfliktu między rodzicami.

Małgorzata Pomarańska-Bielecka

Dr. Sue Whitcombe wskazuje, że „alienacja rodzicielska charakteryzuje się silnym związaniem lub uwikłaniem dziecka w relację z jednym rodzicem, przy jednocześnie ostrym i gwałtownym odrzuceniu związku z drugim rodzicem lub prezentowaniu niemal fobicznego strachu przed nim. To odrzucenie lub strach wydaje się nieuzasadnione wobec całości faktycznego doświadczenia dziecka z tym rodzicem1.

Inną definicję alienacji rodzicielskiej podaje Darnall. Nazywa nią „celowe działanie jednego z rodziców przejawiające się złością, oporem i przeciwstawianiem decyzjom sądu, świadome lub nieświadome oczernianie drugiego rodzica w oczach dziecka i ingerowanie w ich relację ukierunkowane na jej zepsucie lub zerwanie2. Z kolei W. Bernett wskazuje, że na alienację rodzicielską można spojrzeć jako na „stan psychiczny, w którym dziecko, zwykle zaangażowane w konflikt okołorozstaniowy między rodzicami, silnie sprzymierza się z alienującym rodzicem i odrzuca relację z drugim bez uzasadnionego powodu3.

1 S. Whitcombe, Parental alienation or justifiable estrangement? Assessing a child’s resistance to a parent in the U.K., Seen and Heard 2017, 27(3), s. 31.
2 D. Darnall, Divorce causalities: Understanding parental alienation, Lanham MD: Taylor 2008, s. 12.
3 D. Lorandos, W. Bernett, R. Sauber, Parental alienation. The handbook for mental health and legal professionals, Springfield: Charles C. Thomas Publisher 2013, s. 44.

Z okazji tego dnia będzie miał miejsce szereg wydarzeń, w których warto wziąć udział. Niektóre z nich już się odbyły.

Jednym z nich była debata pt. „Alienacja rodzicielska – nadużycia swoich praw”, z udziałem:
Honorata Janik-Skowrońska – prawnik – adwokat, łączy wiedzę prawną, psychologiczną i socjologiczną,
Dariusz Kecler – psycholog. psychotraumatolog, psychoterapeuta, specjalista m.in. z zakresu alienacji rodzicielskiej.
Agnieszka Gorczyńska – prawnik – prokurator, psychotraumatolog, łączy wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego i psychologii. Można ją obejrzeć pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=BUo9nrf5Px4

W dniu 25/04/2021 odbędzie się również debata ekspercka pt. Tylko MNIE kochaj – czyli alienacja rodzicielska oczami dziecka. Szczegółowe informacje znajdują się na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/130536035714086

Scroll to Top
Przewiń do góry