WARSZTATY
DLA RODZICÓW

Informacja

Na warsztaty zapraszamy rodziców, którzy chcą  rozwijać kompetencje osobiste i społeczne w tym m.in. rozwiązywanie konfliktów między dziećmi bez użycia przemocy w oparciu o Porozumienie bez Przemocy M. Rosenberga.

 

W warsztatach będzie przedstawiona metoda pracy w konflikcie metodą SNO (Mini Mediacje) opartą na filozofii Porozumienia bez Przemocy
M. Rosenberga. Uczestnikom zostanie  przedstawiona koncepcja uczuć i potrzeb oraz sposobów ich wyrażania bez użycia przemocy i agresji. Uczestnicy zostaną wyposażeni w kompetencje pomocne przy rozwiązywaniu konfliktów między ich dziećmi.

 

Udział w warsztatach zakłada 2 spotkania po 3 godziny każde.

Będziemy uruchamiać 3 grupy wsparcia w różnych lokalizacjach. 

Dane kontaktowe

Chcąc skorzystać z tej formy wsparcia prosimy o kontakt z Januszem Kaźmierczakiem – koordynatorem projektu.

WŁOCŁAWEK

Termin: 28.07.2022

Godziny: 10:00 – 16:30

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku, ul. Żabia 12a

Chcąc się zapisać na warsztaty prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się pod linkiem: Formularz rejestracyjny.

OPIS WARSZTATU

„Komunikacja i mediacja z dziećmi– czyli jak możemy być częścią rozwiązania, a nie konfliktu.”  

O warsztacie:

Krzyczące na siebie, zaczepiające się dzieci prawdopodobnie chcą być wysłuchane i zrozumiane. Czy osiągną to w ten sposób? Raczej nie. Znajdźmy alternatywę. Energia zjadana przez złość, bezsilność lub frustrację może popłynąć w kierunku jak zrozumieć, co jest dla nas ważne i znaleźć sposoby by o to zadbać. Warsztaty  pomogą rodzicom w tym, aby mogli wspierać dzieci w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych. 

Program obejmuje:

 1. Rozróżnienie potrzeb od strategii i znaczenie tego rozróżnienia dla codziennego rozwiązywania konfliktów.

 2. Nauka towarzyszenia dzieciom w rozwiązywaniu konfliktów metodą SNO

  • Jak przyzwyczaić dzieci do szukania rozwiązań zamiast winnych?
  • Nauka słuchania nawzajem swoich potrzeb zamiast krzyczenia, by ich zdanie było „na wierzchu”
  • Wypowiadanie swoich pomysłów – jak brać je pod uwagę i jak się to ma do pewności siebie. 
  • Nauka odpowiedzialności i przestrzegania ustaleń – jak wyposażyć dzieci w te umiejętności.

 Dzięki temu dzieci  m.in.: 

  • przyzwyczajają się do szukania rozwiązań zamiast winnych
  • uczą się słyszeć nawzajem swoje potrzeby zamiast krzyczeć, by ich zdanie było „na wierzchu”
  • wypowiadając swoje pomysły, które są brane pod uwagę i realizowane, budują pewność siebie
  • stają się bardziej odpowiedzialne i chętniej przestrzegają ustaleń, które tworzą/współtworzą
  • w szkole, a następnie na studiach, w pracy i w domu będą odważniejsze w proponowaniu strategii, bardziej chętne do wsłuchania się w potrzeby innych, otwarte na wielość rozwiązań

Przy okazji rodzice mają więcej radosnego czasu – z dziećmi, dla siebie, dla innych.

Główną podstawę metodyczną warsztatów stanowi Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Twórczynią SNO jest Katarzyna Dworaczyk.

Prowadząca: Paulina Tomaszewska – z wykształcenia prawniczka, trenerka komunikacji między ludźmi w relacjach prywatnych i zawodowych, opartej o metodę NVC.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2017 roku ukończyła w Centrum Szkoleń Prawnych szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora oraz szkolenie specjalistyczne – Mediator Rodzinny.

W 2018 r ukończyła kurs Akademia Trenerek Mini mediacji „O mediacjach z i między dziećmi na podstawie Porozumienia bez Przemocy ( NVC) w Poznaniu.

W 2019 r. odbyła szkolenie pt. „Alienacja Rodzicielska” organizowane przez Fundację Pracownia Dialogu (FPD) w Toruniu, a od września 2020 r. kilkumiesięczny staż w FPD. Systematycznie uczestniczy w spotkaniach superwizyjnych dotyczących mediacji.

Pracuje również  jako mediatorka w Elbląskim Centrum Onkologicznym i  wspiera mediacyjnie jako wolontariuszka Fundację Gajusz w Łodzi. Należy do Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Aktualnie w trakcie studiów trenerskich NVC w Collegium Civitas oraz Mediacje NVC na SWPS.

Prowadzi Centrum Mediacji we Włocławku.

 

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.