Do kogo adresujemy nasz projekt?

Projekt jest adresowany do rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego. Wspieramy w nim rodziny pozostające w sytuacji kryzysu i konfliktu poprzez warsztaty rodzicielskie, mediacje rodzinne czy wsparcie psychologiczne. Będziemy również wspierać specjalistów pracujących z rodzinami w takiej sytuacji oraz promować współrodzicielstwo, które zakłada partnerskie zaangażowanie rodziców w wychowanie dzieci, także po rozstaniu/ rozwodzie. Dodatkowo planujemy też działanie dla grupy młodzieży.

Wsparcie w naszym projekcie - dzięki dofinansowaniu jest całkowicie bezpłatne!

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zapobieganie przemocy w rodzinie na jak najwcześniejszym etapie, kiedy jest ona jeszcze w zalążku, w postaci konfliktu.

Nasz projekt polega na zorganizowaniu różnorodnych form wsparcia dla rodziny w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysu, konfliktu (zwłaszcza w zakresie pieczy nad małoletnimi dziećmi), aby nie dochodziło do zachowań agresywnych, a w konsekwencji do przemocy.

Zobacz ulotkę projektu?
Zobacz działania jakie zaplanowaliśmy w projekcie

KONSULTACJE

Jeśli nie wiesz, jaka forma wsparcia byłaby dla Ciebie i Twojej Rodziny najlepsza - zapraszamy na konsultację.
Zastanowimy się razem, jak możemy Wam pomóc.

EDUKACYJNA GRUPA WSPARCIA

Dzięki udziałowi w grupie będziesz mogła/ mógł zdobyć nowe kompetencje wychowawcze oraz posłuchać jak z wyzwaniami wychowawczymi radzą sobie inni rodzice

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Podczas warsztatów przybliżymy Ci Porozumienie bez Przemocy oraz mini-mediacje, które mogą zmienić Twój sposób komunikowania się z innymi członkami rodziny na respektujący potrzeby i uczucia.

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY

W grupie młodych ludzi, podczas warsztatów, przygotujemy film z przesłaniem do dorosłych/ rodziców. Chcemy im opowiedzieć, słowami i ustami młodych ludzi, jak chcieliby funkcjonować po rozstaniu ich rodziców.

PORADNICTWO I TERAPIA

Czasami spadają na nas doświadczenia z którymi łatwiej nam sobie poradzić, kiedy obok mamy wsparcie. Dzięki pracy indywidualnej, w parze, w systemie rodziny możecie zmienić to, co tej zmiany wymaga.

MEDIACJE RODZINNE

Kiedy przydarzają się w rodzinie konflikty rozmowa przestaje sprawiać przyjemność. W obecności mediatora/mediatorki możecie przedyskutować wszystko, co Was różni i antagonizuje. Razem poszukajmy rozwiązań.

SEMINARIA DLA SPECJALISTÓW

Pracując z rodzinami w trudnych sytuacjach opiekuńczych napotykamy szereg wyzwań. Dobrze jest się nimi podzielić, zainspirować praktykami innych, wzbogacić swoją wiedzę i warsztat pracy.

KONFERENCJE

Dobrze jest spotkać się, posłuchać innych, porozmawiać w kuluarach. W trakcie konferencji podejmiemy kontrowersyjne tematy pieczy naprzemiennej i alienacji rodzicielskiej.

KAMPANIA SPOŁECZNA

Dzięki zaangażowaniu mediów chcemy dotrzeć do wielu rodzin, które zmagają się z różnymi trudnościami. Chcemy im pokazać, że współrodzicielstwo i partnerstwo, są możliwe i nie muszą być rezultatem stoczonej w sądzie walki, ale wynikiem rozmowy.

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.