Seminarium nt. mediacji rodzinnej „Dobre konflikty – rozwiązane konflikty”

Projekt zakończony 30 października 2011 r.

Podczas seminarium na temat mediacji rodzinnej można było dowiedzieć się m.in. z jakimi trudnościami boryka się współczesna rodzina, jakie konflikty mogą być rozwiązywane na drodze mediacji, co dzieje się z dzieckiem w sytuacji gdy jego rodzice się rozstają. W seminarium udział wzięli specjaliści pracujący z rodzinami oraz nauczyciele akademiccy zajmujący się zawodowo tematem rodziny.

Program seminarium:
10:00 – 10:15 Przywitanie gości i przedstawienie prelegentów
10:15 – 10:50 „Przemiany rodziny jako źródło konfliktów” – dr hab. Tomasz Biernat, Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu
10:50 – 11:20 Dziecko w sytuacji okołorozwodowej – trudności i wyzwania stojące przed dzieckiem, którego rodzice się rozstają – perspektywa rozwojowa i punkt widzenia diagnosty RODK – Elżbieta Kuleszko, kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego w Toruniu
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:10 Rodzina w konflikcie – czy sąd to jedyne wyjście? – porównanie kosztów (finansowych, czasowych i emocjonalnych) ponoszonych w sądzie i na mediacji – Agnieszka Regel – Brajsa, radca prawny, mediator
12:10 – 12:40 Co może być przedmiotem mediacji – mediacja rozwodowa i rodzinna – Monika Kaźmierczak, mediator, psycholog
12: 50 – 13:10 Podsumowanie – Janusz Kaźmierczak, mediator
13:10 – 13:30 Pytania i odpowiedzi
13:30 – 13:45 Podziękowanie i zakończenie

W seminarium wzięło udział ponad 40 osób zawodowo zajmujących się pracą z rodziną oraz zainteresowanych pomocą rodzinie poprzez mediację. Seminarium odbyło się w dniu 20 października w sali konferencyjnej przy ulicy Szczytnej 17 w Toruniu.

Seminarium nt. mediacji rodzinnych „Dobre konflikty – rozwiązane konflikty” było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zorganizowane w ramach regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu.

Zobacz zdjęcia

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.