Seminarium nt. mediacji rodzinnej „Dobre konflikty – rozwiązane konflikty”

Projekt zakończony 30 października 2011 r.

Podczas seminarium na temat mediacji rodzinnej można było dowiedzieć się m.in. z jakimi trudnościami boryka się współczesna rodzina, jakie konflikty mogą być rozwiązywane na drodze mediacji, co dzieje się z dzieckiem w sytuacji gdy jego rodzice się rozstają. W seminarium udział wzięli specjaliści pracujący z rodzinami oraz nauczyciele akademiccy zajmujący się zawodowo tematem rodziny.

Program seminarium:
10:00 – 10:15 Przywitanie gości i przedstawienie prelegentów
10:15 – 10:50 „Przemiany rodziny jako źródło konfliktów” – dr hab. Tomasz Biernat, Zakład Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu
10:50 – 11:20 Dziecko w sytuacji okołorozwodowej – trudności i wyzwania stojące przed dzieckiem, którego rodzice się rozstają – perspektywa rozwojowa i punkt widzenia diagnosty RODK – Elżbieta Kuleszko, kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego w Toruniu
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:10 Rodzina w konflikcie – czy sąd to jedyne wyjście? – porównanie kosztów (finansowych, czasowych i emocjonalnych) ponoszonych w sądzie i na mediacji – Agnieszka Regel – Brajsa, radca prawny, mediator
12:10 – 12:40 Co może być przedmiotem mediacji – mediacja rozwodowa i rodzinna – Monika Kaźmierczak, mediator, psycholog
12: 50 – 13:10 Podsumowanie – Janusz Kaźmierczak, mediator
13:10 – 13:30 Pytania i odpowiedzi
13:30 – 13:45 Podziękowanie i zakończenie

W seminarium wzięło udział ponad 40 osób zawodowo zajmujących się pracą z rodziną oraz zainteresowanych pomocą rodzinie poprzez mediację. Seminarium odbyło się w dniu 20 października w sali konferencyjnej przy ulicy Szczytnej 17 w Toruniu.

Seminarium nt. mediacji rodzinnych „Dobre konflikty – rozwiązane konflikty” było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zorganizowane w ramach regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu.

Zobacz zdjęcia

Scroll to Top
Przewiń do góry