Międzynarodowy Dzień Mediacji w Toruniu

Międzynarodowy Dzień Mediacji w Toruniu

Fundacja Pracownia Dialogu i jej mediatorzy co roku aktywnie przyczyniają się do organizacji regionalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu. Już od 2009 roku, kiedy to grupa mediatorów skupiona była pod szyldem Laboratorium Pozytywnej Zmiany, podejmujemy działania celem promocji mediacji, jako efektywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów. W 2011 roku nasze wydarzenie wpisało się bardzo dobrze w hasło „Toruń miastem pokoju”.

W przygotowanie przeróżnych działań do tej pory angażowali się studenci Instytutu Socjologii UMK (uczestnicy zajęć Trening umiejętności mediacyjnychna ścieżce HR), Wydziału Prawa i Administracji UMK (ELSA Toruń oraz Koło Naukowe Mediacji i Retoryki „Konsensus”), mediatorki i mediatorzy z listy stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Toruniu, mediatorzy niezrzeszeni oraz wolontariusze naszej Fundacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspólnym działaniem.

Wszelkie informacje o aktualnym programie i materiały archiwalne znajdują się na oficjalnej stronie internetowejoraz na fanpage”u na Facebooku.


Raport MDM 2012

Zapraszamy do zapoznania się
z raportem po obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu w 2012 roku. Znajdują się w nim informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych przez nas z tej okazji. Życzymy miłej lektury

 


Raport MDM 2011

Zapraszamy również do zapoznania się z raportem po obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji w Toruniu w 2011 roku. Jest on ilustrowany wieloma zdjęciami, wzbogaconych informacjami o poszczególnych wydarzeniach oraz informacjami o instytucjach, które udzieliły nam wsparcia i poparcia. Życzymy miłej lektury

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.