Mediacje dla mieszkańców Torunia, 2015

Projekt zakończony 30 listopada 2015 r.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Toruń w okresie od marca do dnia 30 listopada 2015 roku realizowaliśmy projekt pn: „Mediacje dla mieszkańców Torunia”. Jest to już 4 edycja naszych działań.

Celem projektu była promocja oraz upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów – mediacji i wzrost dostępu do usług mediacyjnych dla mieszkańców Torunia w sytuacji konfliktów rodzinnych.

Realizacja tego celu nastąpiła poprzez zaoferowanie mieszkańcom Torunia mediacji prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów (wpisanych na listy stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Toruniu i członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, mediatorów ośrodka mediacyjnego Fundacji Pracownia Dialogu). Mediacje były prowadzone zgodnie ze standardami Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Adresatami projektu byli mieszkańcy z Torunia, znajdujący się w konflikcie rodzinnym, których sytuacja materialna nie pozwalała na skorzystanie z pomocy mediatorów oferujących swe usługi wg stawek wolnorynkowych. Do mediacji można było zgłosić różne rodzaje konfliktów:

  • dotyczące zarówno spraw małżeńskich jak i innych angażujących członków danej rodziny związanych problemami wychowawczymi, opieką nad osobami starszymi lub chorymi, sytuacją rozwodu, separacji, alimentów, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, itp.

Uczestnicy mediacji wnosili opłatę w wysokości 15 złotych za każdą rozpoczętą godzinę mediacji. O liczbie spotkań decydują osoby uczestniczące.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Toruń.

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 15.03.2015 do 30.11.2015

Adresaci zadania publicznego: mieszkańcy Torunia

Cel/e zadania publicznego: wzmocnienie i poprawa relacji panujących między stronami/ członkami rodzin; niektórzy z beneficjentów wzbogacili swoje umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności wyrażania potrzeb i radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych; wzrost świadomości na temat mediacji nie tylko wśród mieszkańców Torunia, ale również wśród pracowników różnych instytucji świadczących pomoc

Liczba odbiorców działań: Z pomocy skorzystało 14 rodzin, a 24 osoby

Inne rezultaty/efekty/ produkty: Przeprowadzono 100 godzin mediacji rodzinnych, Wydrukowano 134 sztuki ulotek na temat możliwości skorzystania z mediacji rodzinnej

Sponsor/ grantodawca: Gmina Miasta Toruń

Kwota dofinansowania: 5000 zł

Całkowita wartość projektu: 7276 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry