Mediacje dla mieszkańców Torunia, 2014

Projekt zakończony 30 października 2014 r.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Gminy Miasta Toruń w okresie od marca do dnia 30 października 2014 roku realizujemy projekt pn: „Mediacje dla mieszkańców Torunia”. Jest to już 3 edycja naszych działań.

Celem projektu jest promocja oraz upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów – mediacji i wzrost dostępu do usług mediacyjnych dla mieszkańców Torunia w sytuacji konfliktów rodzinnych i sąsiedzkich.

Realizacja tego celu nastąpiła poprzez zaoferowanie mieszkańcom Torunia mediacji prowadzonych przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów (wpisanych na listy stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Toruniu i członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, mediatorów ośrodka mediacyjnego Fundacji Pracownia Dialogu). Mediacje były prowadzone zgodnie ze standardami Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz Standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Adresatami projektu byli mieszkańcy z Torunia, znajdujący się w konflikcie rodzinnym lub sąsiedzkim, których sytuacja materialna nie pozwalała na skorzystanie z pomocy mediatorów oferujących swe usługi wg stawek wolnorynkowych. Do mediacji można było zgłosić dwa rodzaje konfliktów:

  • dotyczące zarówno spraw małżeńskich jak i innych angażujących członków danej rodziny związanych problemami wychowawczymi, opieką nad osobami starszymi lub chorymi, sytuacją rozwodu, separacji, itp.
  • dotyczące relacji sąsiedzkich.

Uczestnicy mediacji wnosili opłatę w wysokości 15 złotych od uczestnika mediacji za każdą rozpoczętą godzinę mediacji. O liczbie spotkań decydowały osoby uczestniczące.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń:

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: od 15.03.2014 do 31.10.2014

Adresaci zadania publicznego: mieszkańcy Torunia

Cel/e zadania publicznego: wzmocnienie i poprawa relacji panujących między stronami/ członkami rodzin. Niektórzy z beneficjentów wzbogacili swoje umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności wyrażania potrzeb i radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych.Wzrost świadomości na temat mediacji nie tylko wśród mieszkańców Torunia, ale również wśród pracowników różnych instytucji świadczących pomoc

Liczba odbiorców działań: Z pomocy skorzystało 14 rodzin, a 30 osób.

Inne rezultaty/efekty/ produkty: przeprowadzono 60 godzin mediacji, Wydrukowano 200 sztuk ulotek na temat możliwości skorzystania z mediacji rodzinnej i sąsiedzkiej w projekcie oraz 20 sztuk plakatów podobnej treści

Sponsor/ grantodawca: Gmina Miasta Toruń

Kwota dofinansowania: 5240 zł

Całkowita wartość projektu: 6840 zł

Scroll to Top
Przewiń do góry