Konferencja „Rodzina 2018. Wyzwania dla integralności i sposoby interwencji”

W dniu 15 listopada 2019 roku nasza fundacja organizowała konferencję wraz z Urzędem Marszałkowskim. Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Program konferencji
Rodzina 2018. Wyzwania dla integralności i sposoby interwencji
Data: 15 listopada 2018 roku
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
Toruń, ul. Łokietka 3
9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 Przywitanie gości i otwarcie spotkania
9.45 – 10.15 Prelekcja nt. zmian we współczesnej rodzinie i ewolucji ról rodzicielskich –
dr Katarzyna Suwada (Instytut Socjologii UMK Toruń)
10.15 – 10.45 Prelekcja nt. cyber zagrożeń dla młodzieży i problemów suicydologicznych –
dr Joanna Lessing-Pernak (Dom Uważności, Bydgoszcz)
10.45 – 11.00 Przerwa
11.00 – 14.00 Zajęcia warsztatowe w grupach
 Relacje w rodzinie – jak budować bliskość? – Małgorzata Musiał
 Uważność w pracy z rodziną – dr Joanna Lessing-Pernak
 Grupy wsparcia i grupy samopomocowe – Monika Kaźmierczak
 Konflikt w rodzinie – jak rozwiązać? – Janusz Kaźmierczak
 Dzieci w konflikcie dorosłych – jak chronić? – Piotr Iwanicki
 Nastolatek w rodzinie – jak rozmawiać o wychowawczych wyzwaniach? –
Beata Słowikowska
14.00 – 14.30 Lunch
14.30 – 15.30 Podsumowanie pracy w grupach, wnioski, dyskusja
15.30 Zamknięcie konferencji

Scroll to Top
Przewiń do góry