Konferencja „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – PREWENCJA CYFROWYCH ZAGROŻEŃ WIEKU DORASTANIA”

W dniu 25.09.2019 (środa) nasza fundacja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa-Kujawsko Pomorskiego (Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, Wydział Polityki Społecznej, Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia) organizowała konferencję z sesją warsztatową.

Wszystki informacje na temat programu konferencji i opisy warsztatów są do pobrania po prawej stronie.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny!

Program zrealizowanej konferencji

Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania
Data: 25 września 2019 roku
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki
Bydgoszcz, ul. Garbary 2
9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 Przywitanie gości i otwarcie spotkania
9.45 – 10.45 Prelekcje

 Seksualizacja jako czynnik determinujący niebezpieczne zachowania
online i offline. Nałogowe zachowania seksualne jako czynnik
powstrzymujący rozwój psycho-umysłowy – Bogna Białecka, psycholog
 Media społecznościowe, czy anty-społecznościowe? Czym jest
bezpieczny wizerunek w sieci. Problem przemocy rówieśniczej przy
użyciu mediów elektronicznych – Aleksandra Maria Gil, politologdziennikarz, pedagog
 Media społecznościowe w telefonie nastolatków – podkomisarz Michał
Brykowski, Wydział ds. Walki z Cyberprzestępczością Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi
10.45 – 11.15 Przerwa
11.15 – 15.00 Zajęcia warsztatowe w grupach
 Studium przypadków oraz analiza zagrożeń. Wypracowanie metod pracy
pracy z dziećmi i młodzieżą dotyczących wyrobienia dobrych nawyków
korzystania ze współczesnych technologii – Bogna Białecka
 Studium przypadków oraz analiza zagrożeń. Wypracowanie metod pracy z
dziećmi i młodzieżą dotyczących wyrobienia dobrych nawyków korzystania
ze współczesnych technologii – Aleksandra Maria Gil
 Sesja Design Thinking – Dawid Radomski
 Możliwość wykorzystania mediacji w sprawie o demoralizację małoletnich
w związku z ich aktywnością w sieci – studium przypadku – Janusz
Kaźmierczak
 Telefony i tablety w rękach naszych dzieci. Jak bezpiecznie korzystać? –
podkomisarz Michał Brykowski
12.45 – 13.30 Lunch
15.30 – 15.45 Podsumowanie pracy w grupach, wnioski, dyskusja

Scroll to Top
Przewiń do góry

Jestem mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu i Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu oraz mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego, cywilnego (w tym sprawy związane z zarządem i obrotem nieruchomościami), pracowniczego i prawa zamówień publicznych. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Studia Podyplomowe na kierunku „Rachunkowość Przedsiębiorstw” na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jestem absolwentką pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2020 roku ukończyłam Szkołę Stanowienia Prawa, w 2022 roku Nocny Kurs Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Doświadczenia nabyte podczas pracy w kancelarii prawniczej skłoniły mnie do poszukiwania innych sposobów rozwiązywania sporów toczących się przed sądami i organami egzekucyjnymi. Zainteresowałam się mediacją jako alternatywą dla długich, kosztownych i nie zawsze satysfakcjonujących strony konfliktu rozstrzygnięć sądowych. W 2017 roku ukończyłam szkolenie z mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do Spraw Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29.10.2007r., a następnie odbyłam szkolenie z mediacji rodzinnych i staż w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Ponadto ukończyłam liczne kursy i szkolenia m.in. kurs „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Wprowadzenie do Public Relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”, Psychologia konfliktów i pracy adwokata” oraz uczestniczyłam w treningu asertywności i umiejętności społecznych. 

Systematycznie poddaję się superwizji oraz nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, bo mam świadomość, że wraz ze zmieniającym się światem zmieniają się także potrzeby i oczekiwania stron konfliktu, a ich zrozumienie oraz odkrywanie jest jedynym sposobem efektywnej pracy mediatora. W swojej pracy przestrzegam standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalonych przez Społeczną Radę do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz dokładam wszelkich starań, aby osoby dobrowolnie uczestniczące w spotkaniach mediacyjnych poczuły swoją moc sprawczą w decydowaniu o swojej sytuacji i sposobie rozwiązania sporu.