Konferencja „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – PREWENCJA CYFROWYCH ZAGROŻEŃ WIEKU DORASTANIA”

W dniu 25.09.2019 (środa) nasza fundacja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa-Kujawsko Pomorskiego (Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, Wydział Polityki Społecznej, Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia) organizowała konferencję z sesją warsztatową.

Wszystki informacje na temat programu konferencji i opisy warsztatów są do pobrania po prawej stronie.

Udział w konferencji i warsztatach jest bezpłatny!

Program zrealizowanej konferencji

Bezpieczeństwo w sieci – prewencja cyfrowych zagrożeń wieku dorastania
Data: 25 września 2019 roku
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki
Bydgoszcz, ul. Garbary 2
9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 9.45 Przywitanie gości i otwarcie spotkania
9.45 – 10.45 Prelekcje

 Seksualizacja jako czynnik determinujący niebezpieczne zachowania
online i offline. Nałogowe zachowania seksualne jako czynnik
powstrzymujący rozwój psycho-umysłowy – Bogna Białecka, psycholog
 Media społecznościowe, czy anty-społecznościowe? Czym jest
bezpieczny wizerunek w sieci. Problem przemocy rówieśniczej przy
użyciu mediów elektronicznych – Aleksandra Maria Gil, politologdziennikarz, pedagog
 Media społecznościowe w telefonie nastolatków – podkomisarz Michał
Brykowski, Wydział ds. Walki z Cyberprzestępczością Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi
10.45 – 11.15 Przerwa
11.15 – 15.00 Zajęcia warsztatowe w grupach
 Studium przypadków oraz analiza zagrożeń. Wypracowanie metod pracy
pracy z dziećmi i młodzieżą dotyczących wyrobienia dobrych nawyków
korzystania ze współczesnych technologii – Bogna Białecka
 Studium przypadków oraz analiza zagrożeń. Wypracowanie metod pracy z
dziećmi i młodzieżą dotyczących wyrobienia dobrych nawyków korzystania
ze współczesnych technologii – Aleksandra Maria Gil
 Sesja Design Thinking – Dawid Radomski
 Możliwość wykorzystania mediacji w sprawie o demoralizację małoletnich
w związku z ich aktywnością w sieci – studium przypadku – Janusz
Kaźmierczak
 Telefony i tablety w rękach naszych dzieci. Jak bezpiecznie korzystać? –
podkomisarz Michał Brykowski
12.45 – 13.30 Lunch
15.30 – 15.45 Podsumowanie pracy w grupach, wnioski, dyskusja

Scroll to Top
Przewiń do góry