• 793 969 360
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie "Rozwiązywanie konfliktów w szkole"

SZKOLENIE „ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W SZKOLE”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz innych pracowników szkoły, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.

DLACZEGO JEST TO WAŻNE?

W opinii nauczycieli biorących udział badaniach „Diagnoza szkolna” najczęstszą formą agresji obserwowaną wśród uczniów jest przemoc psychiczna (obrażanie się wzajemne, rozpowszechnianie kłamstw), występuje również przemoc fizyczna (bicie, przymuszanie, zniszczenie rzeczy, zastraszanie itp.). Badania wskazują również na występowanie zjawiska przemocy stosowanej przez uczniów wobec nauczycieli i odwrotnie. W pierwszym przypadku najczęściej doświadczaną formą przemocy doznawaną przez nauczycieli jest ignorowanie przez uczniów poleceń uniemożliwiające prowadzenie lekcji, zaraz za tym celowe prowokowanie wybuchów gniewu nauczyciela. Natomiast jeśli chodzi o przemoc stosowaną przez nauczycieli wobec uczniów to również ona występuje w szkołach przybierając następujące formy: straszenie, używanie obraźliwych słów, uderzanie, szturchanie, potrącanie, wyrzucanie za drzwi. Ponadto nauczyciele jako trzeci, co do ważności problem występujący w szkole, uznali przemoc rówieśniczą. We wnioskach badań jest mowa o tym, iż jest ogromna potrzeba aktywizacji społecznej uczniów, ich większe zaangażowanie w organizowanie różnego rodzaju aktywności na terenie szkoły i poza nią. Wspomniany indywidualizm tak mocno podkreślany w funkcjonowaniu polskich szkół powinien być uzupełniany o działania zespołowe mające na celu uspołecznianie uczniów. Jak wspomina autor raportu „Szkoła bez przemocy” prof. Czapiński „Najskuteczniejszym bowiem sposobem kontroli zachowań ucznia jest grupa rówieśnicza”.

Przyczynami obecności konfliktów w szkole może być m.in: frustracja. Ma ona miejsce wówczas, gdy jednostka dążąc do zaspokojenia swoich potrzeb biologicznych lub psychicznych i osiągnięcia określonych celów, napotyka w toku działania na trudne do pokonania przeszkody. Przeszkoda wywołać może gniew, który zostaje skierowany na określone osoby lub rzeczy, przybierając postać ataku fizycznego lub werbalnego. Przyczyną frustracji może być: brak poczucia bezpieczeństwa, brak zdobycia uznania, sukcesu, brak kontaktów z rodzicami, rówieśnikami, nauczycielem, potrzeba samodzielności, aktywności, potrzeba uznania społecznego, niesprawiedliwa ocena, itp. (por. Aronson, 2005)

Niektórzy z autorów wskazują, że wdrożenie w szkole programu mediacji rówieśniczej niweluje zjawiska agresji i przemocy nawet o 50% (Sawicka K., (2008). Zapobieganie przemocy rówieśniczej w szkole. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.), Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o.)

 

CEL SZKOLENIA

W trakcie 4 – dniowego szkolenia (20 godzin zegarowych) będziemy pracować z uczestnikami/ uczestniczkami nad kwestiami związanymi z radzeniem sobie z sytuacjami konfliktowymi w środowisku szkolnym. Zajęcia będą odbywały się z wykorzystaniem metod symulacyjnych, odgrywania ról, pracy zespołowej i indywidualnej Dzięki tym zajęciom nauczyciele wzmocnią lub nabędą kompetencje radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych, zapoznani zostaną również z metodą pracy z uczniami jaką jest mediacja.

ADRESACI

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów innych pracowników placówek oświatowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenie odbędzie się jeśli zgłosi się co najmniej 12 uczestników/uczestniczek.

 

TERMINY ZAJĘĆ

Poniedziałek, 25/11/2019, godz.: 15:00-20:00

Wtorek, 26/11/2019, godz.: 15:00-20:00

Poniedziałek, 2/12/2019, godz.: 15:00-20:00

Wtorek, 3/12/2019, godz.: 15:00-20:00

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Podamy je zarejestrowanym uczestnikom/ uczestniczkom, ale będzie to wygodna sala szkoleniowa dostosowana do liczby osób w Toruniu.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA

 1. Czym jest konflikt? (definicja; model wg. Deutscha)

 2. Rodzaje konfliktów w szkole, konflikty możliwe do rozwiązania w drodze mediacji

 3. Sprawiedliwość naprawcza, jako inne myślenie o konfliktach w szkole

 4. Mediacja w szkole– definicja i zasady mediacji

 5. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych (Rzecznik Praw Dziecka Warszawa, listopad 2017 r. )

 6. Etapy mediacji

 7. Funkcje mediatora w procesie mediacji

 8. Symulacje mediacji

 9. Korzyści z wprowadzenia mediacji w szkole i sposoby wdrożenia

 

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Janusz Kaźmierczak

Filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna. Filozofię studiował w Wyższej Szkole Filozoficzno – Pedagogicznej „Ignatianum" w Krakowie zaś socjologię w Collegium Civitas w Warszawie (uczelnia pod patronatem Polskiej Akademii Nauk), gdzie napisał badawczą pracę magisterską nt. „"Sposoby radzenia sobie przez mediatorów z sytuacjami trudnymi w mediacji rodzinnej". W latach 2010-2012 uczestnik studium doktoranckiego w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, UKSW w Warszawie, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Instytucie Socjologii UMK w Toruniu.

Swoje mediacyjne doświadczenie zdobywał od 2006 roku w stowarzyszeniu Polskie Centrum Mediacji w Warszawie, gdzie ukończył również program stażowy. Od 2009 roku działa w Toruniu w ramach własnej działalności, a od 2011 roku dodatkowo pod szyldem Fundacji Pracownia Dialogu. Prowadzi głównie mediacje w sprawach rodzinnych, karnych i cywilnych (w tym gospodarcze).

W latach 2010-2016 członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR). Od września 2016 roku wiceprezes zarządu SMR.

W latach 2010 - 2015 roku współkoordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Mediator stały wpisany na listy stałych mediatorów ws. cywilnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Mediator i trener w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu.

Mediator w Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy, gdzie prowadzi sprawy gospodarcze.

Absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji w latach 2019 - 2023.

Współautor, koordynator, realizator 22 projektów Fundacji Pracownia Dialogu (w latach 2011 - 2019) finansowanych ze środków: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), Fundacja Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Program Młodzież w Działaniu), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Gmina Miasta Toruń, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Ukończył liczne szkolenia z zakresu mediacji i innych tematów zarówno w kraju, jak i za granicą. Pracował jako trener dla instytucji rządowych, samorządowych, jednostek pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych i biznesu.

Współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik” (wyd. DIFIN 2015).

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 1. Materiały szkoleniowe + materiały do wykorzystania we wdrożeniu mediacji w szkole

 2. Poczęstunek podczas przerw kawowych

 3. Imienne zaświadczenia

 4. Intensywne, praktyczne szkolenie

CENA:

750 zł brutto za osobę.

Sposób dokonania płatności należy uzgodnić z Januszem Kaźmierczak, tel: 793 969 360, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Informacje

Data rozpoczęcia Pn, 25.11.2019, 15:00
Data zakończenia Wt, 03.12.2019, 20:00
Liczba miejsc 16
Zarejestrowanych 4
Liczba wolnych miejsc 12
Termin zgłoszeń Pn, 18.11.2019, 15:00
Odpłatność za udział 750.00pln
Lokalizacja Toruń
Limit miejsc na to wydarzenie został wyczerpany
There are no up-coming events
© 2020 Fundacja Pracownia Dialogu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Aplikko