• 793 969 360
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Metodyka pracy mediatora rodzinnego

CEL

Celem tego szkolenia jest przedstawienie metodyki pracy mediatora rodzinnego wraz z prezentacją dokumentacji mediacyjnej używanej w Ośrodku Mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Każdy z uczestników/ uczestniczek otrzyma dostęp do elektronicznej wersji tychże dokumentów.

W trakcie szkolenia zostanie prześledzony, krok po kroku, proces od momentu wszczęcia postępowania mediacyjnego (sądowego i prywatnego) do momentu jego zakończenia. Na każdym z etapów zostaną wskazane optymalne działania mediatora, wykorzystywane narzędzie usprawniające pracę oraz mogące pojawić się trudności.

Szkolenie będzie służyło wymianie wzajemnych doświadczeń oraz dobrych praktyk uczestników i uczestniczek.

Na szkolenie prosimy o zabranie swoich komputerów typu laptop (praca na dokumentach elektronicznych).  Będziemy pracować zarówno na dokumentach w formacie WORD/ EXCEL jak i OpenOffice/ LibreOffice.

PROGRAM (8 godzin dydaktycznych)Ł

 1. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji - jak je czytać? Czy podstawa prawna skierowania sprawy do mediacji (436 i 4452 kpc) wyznacza nam kierunki pracy?
 2. Wniosek o mediację - zawartość wg kpc oraz zgodność z regulacjami o ochronie danych osobowych.
 3. Kontakt z sędzią referentem - kiedy, po co, jakimi kanałami?
 4. Organizacja i przeprowadzenie postępowania mediacyjnego - pomocnik mediatora
 5. Narzędzia ułatwiające pracę mediatora np.: korespondencja seryjna w pakiecie MS Office/ LibreOffice/ OpenOffice wspomagające przygotowanie ugody mediacyjnej, protokołu z mediacji i wniosku o zatwierdzenie ugody mediacyjnej.
 6. Rozliczenia mediacji (sądowej i prywatnej) - sposoby dokumentowania wydatków oraz wniosek o przyznanie wynagrodzenia i zwrotu kosztów postępowania mediacyjnego.

KOSZT SZKOLENIA: 250 zł

Cena zawiera:

 • materiały merytoryczne
 • materiały do ćwiczeń (tzw. hand-out’y),
 • poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, woda, soki, ciastka),
 • dostęp do dysku Google z wzorami dokumentów (udostępniany na koniec szkolenia, bez ograniczenia czasowego, ciągle uaktualniany) oraz publikacjami w języku polskim i angielskim
 • imienne i numerowane zaświadczenia wraz z informacją o zakresie tematycznym szkolenia i liczbie godzin dydaktycznych,
 • możliwość nieograniczonego w czasie kontaktu z prowadzącym zajęcia

 UWAGA: organizator nie zapewnia  w cenie noclegu

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Po szkoleniu uczestniczki i uczestnicy otrzymują imienne i numerowane zaświadczenie o jego ukończeniu wraz z suplementem zawierającym informacje o liczbie godzin i zagadnieniach poruszanych podczas zajęć.

ADRESACI

Szkolenie adresujemy do mediatorek i mediatorów - zarówno tych doświadczonych, jak i tych początkujących. W trakcie szkolenia będzie sporo okazji do wymiany doświadczeń, pracy w grupach i treningu umiejętności potrzebnych do prowadzenia tego rodzaju spraw.

Szkolenie jest adresowane do mediatorów mediujących sprawy rodzinne na zlecenie sądów oraz tych, którzy jeszcze nie są wpisani na listy mediatorów.

 

LICZEBNOŚĆ GRUPY

Max. 14 osób, min. 6 osób

TERMIN ZAJĘĆ: czwartek, 6 czerwca 2019 r., godziny 14:00 - 21:00

METODY SZKOLENIOWE:

 1. Mini wykład
 2. Wykład problemowy
 3. Praca w zespołach/ indywidualna
 4. Studium przypadku
 5. Odgrywanie ról (tzw. symulacje mediacji)
 6. Informacja zwrotna

WARUNKI PŁATNOŚCI I ZWROTU ŚRODKÓW

Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają mailowe potwierdzenie od Fundacji. Wówczas zostaną poproszone o dokonanie płatności w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail na wskazany numer rachunku bankowego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem i do zwrotu wpłaty w pełnej wysokości osobom, które ją uiściły.

W przypadku wycofania się uczestnika/uczestniczki później niż na 7 dni przed rozpoczęciem, który został/a zakwalifikowany/a i dokonał/a wpłaty istnieje możliwość rekomendowania innej osoby na swoje miejsce lub zarezerwowanie miejsca na szkoleniu w innym terminie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenie nie daje gwarancji uczestnictwa, organizator w każdym przypadku potwierdza zakwalifikowanie osoby. W przypadku braku zakwalifikowania do udziału w wydarzeniu nie przewidziano procedury odwoławczej.

Do otrzymania zaświadczenia wymagane jest minimum 80% frekwencji.

MIEJSCE ZAJĘĆ

Sala szkoleniowa w Toruniu. Dokładna lokalizacja będzie podana zakwalifikowanym uczestnikom/uczestniczkom i będzie zależna od liczebności grupy.

PROWADZĄCY: Janusz Kaźmierczak [zobacz informacje o prowadzącym]

Informacje

Data rozpoczęcia Cz, 06.06.2019, 14:00
Data zakończenia Cz, 06.06.2019, 21:00
Liczba miejsc 14
Zarejestrowanych 1
Liczba wolnych miejsc 13
Odpłatność za udział 250.00pln
Lokalizacja Toruń
© 2019 Fundacja Pracownia Dialogu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Aplikko