• 793 969 360
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ja-Ty-My. Profesjonalne wsparcie dla rodzin.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

banner WWW UMarsz

Projekt zakończony 31 grudnia 2016 r.

Planowane zadanie polegało na zorganizowaniu różnorodnych form wsparcia rodzin w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysu, konfliktu z jakimi borykają się rodziny zamieszkujące na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Rodziców/opiekunów w sytuacji kryzysu z powodu przeżywanych problemów wychowawczych, w relacji ze współmałżonkiem/partnerem/ką, rozstających się wsparliśmy poprzez umożliwienie skorzystania z pomocy w postaci indywidualnej, rodzinnej lub adresowanej do par terapii, poradnictwa wychowawczego oraz mediacji rodzinnych. Co istotne to proponowane mediacje będą w naszym zamyśle mogły dotyczyć zarówno konfliktów między rodzicami ale i między rodzicami a dziećmi.

Adresaci

Adresatami projektu byli mieszkańcy województwa kujawsko­pomorskiego, znajdujący się w kryzysie lub konflikcie (rodzinnym, w sytuacji przed, w trakcie lub po rozstaniu), których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy specjalistów oferujących swe usługi wg stawek wolnorynkowych. Do mediacji można było zgłosić konflikt dotyczący zarówno spraw małżeńskich jak i innych angażujących członków danej rodziny związanych z problemami wychowawczymi, opieką nad osobami starszymi lub chorymi itp. Do projektu mogły być również zaliczone sprawy mieszkańców województwa, które zostaną skierowane przez sądy cywilne/rodzinne. W proponowanym wsparciu psychologicznym czy edukacyjnym będą mogli wziąć udział zarówno osoby żyjące w nieformalnych związkach jak i małżeństwa.

Projekt jest współfnansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

herby 1

Podsumowanie projektu

Termin realizacji zadania publicznego: 01/04/2016 - 31/12/2016

Adresaci zadania publicznego: Adresatami projektu byli mieszkańcy województwa kujawsko­ pomorskiego, znajdujący się w kryzysie lub konflikcie (rodzinnym, w sytuacji przed, w trakcie lub po rozstaniu), których sytuacja materialna nie pozwalała na skorzystanie z pomocy specjalistów oferujących swe usługi wg stawek wolnorynkowych. Do mediacji można było zgłosić konflikt dotyczący zarówno spraw małżeńskich jak i innych angażujących członków danej rodziny związanych z problemami wychowawczymi, opieką nad osobami starszymi lub chorymi itp. Do projektu mogły być również zaliczone sprawy mieszkańców województwa, które zostaną skierowane przez sądy cywilne/rodzinne.
W proponowanym wsparciu psychologicznym czy edukacyjnym mogły wziąć udział zarówno osoby żyjące w nieformalnych związkach jak i małżeństwa.

Cele zadania publicznego: Celem głównym zadania było zwiększenie dostępności usług dla rodzin ze szczególnymi potrzebami, wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców oraz wspieranie rodzin w rozwiązywaniu trudności (w tym konfliktów związanych np. z sytuacją kryzysu/rozstania). Cele zostały zrealizowane w zamierzonym (w odniesieniu do skorygowanego kosztorysu i zakresu merytorycznego) wymiarze.
Realizacja zakładanych celów nastąpiła poprzez:

  • ­ przeprowadzenie 30 godzin wsparcia mediacyjnego dla rodzin
  • ­ przeprowadzenie 30 godzin terapii,
  • ­ przeprowadzenie 15 godzin poradnictwa wychowawczego

Liczba odbiorców działań: 61 osób

Inne rezultaty/efekty: Osiągnięte rezultaty twarde:

  • ­ przeprowadzenie 30 godzin wsparcia mediacyjnego dla rodzin
  • ­ przeprowadzenie 30 godzin terapii,(osoby indywidualne w trakcie lub po rozstaniu oraz pary w trakcie kryzysu, wszyscy klienci byli rodzicami)
  • ­ przeprowadzenie 15 godzin poradnictwa wychowawczego (dotyczącego dzieci w wieku 3-10 lat)
  • ­ 40 plakatów informujących o działaniach w projekcie

Rezultatem trwałym jest zwiększenie wiedzy na temat mediacji zarówno wśród mieszkańców województwa, ale również wśród pracowników instytucji pomocowych i innych pracujących w środowisku lokalnym. Potwierdzeniem tego są klienci, którzy korzystając z pomocy jednego specjalisty uzyskiwali informację o możliwości skorzystania z innych form pomocy. Zdarzyły się również sytuacje, w których klienci polecali usługi świadczone w ramach projektu swoim bliskim bądź znajomym, którzy to w dalszej kolejności również stawali się beneficjentami.

Ponadto rezultatem trwałym po zakończeniu projektu są wypracowane i wcielone w życie przez uczestników mediacji porozumienia w formie ugód mediacyjnych.

Dzięki realizacji projektu udało nam się skutecznie wzbogacić ofertę pomocy dla mieszkańców województwa borykających się z konfliktami i trudnościami w związkach/ rodzinach. Wszystkie zaplanowane godziny poradnictwa, mediacji czy terapii zostały wykorzystane przez klientów w 100%. Oznaczać to może, że pomoc tego typu świadczona wobec tak specyficznej grupy jak rodziny w kryzysie związanym z doświadczanym konfliktem bądź rozstaniem jest adekwatna do potrzeb.

Projekt przyczynił się do wzmocnienia potencjału oferenta z uwagi na zróżnicowanie form udzielanej pomocy (poza oferowaną dotąd mediacją).

Sponsor/grantodawca: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kwota dofinansowania: 9000 zł

Całkowita wartość projektu: 11 732,99 zł


© 2019 Fundacja Pracownia Dialogu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powered by Aplikko